Follow

laman web en

      

A- A A+

tag ict

Pengenalan

Unit Teknologi Maklumat adalah unit sokongan akademik yang menguruskan hal-hal pengurusan ICT di PHT iaitu:

1. Membangun dan menguruskan sistem maklumat yang cekap dan berkualiti
2. Menentukan kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat terjamin
3. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur pangkalan data yang berkesan
4. Meningkatkan tahap kesedaran penggunaan sistem maklumat di kalangan staf PHT
5. Membangun dan menyelenggara Portal Rasmi PHT

Misi

Unit Teknologi Maklumat akan berusaha memastikan kemudahan infrastruktur dan teknologi ICT dapat digunakan secara optimum.

Visi

Unit Teknologi Maklumat akan menjadi penyelaras perkhidmatan ICT PHT yang dinamik, cekap & berkesan.

Perkhidmatan Yang Disediakan

  • Pengurusan dan Perolehan ICT
  • Pengurusan dan Penyelenggaraan Peralatan ICT
  • Pengurusan Penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi
  • Penyelenggaraan dan Keselamatan Sistem Rangkaian.

Carta Unit

 carta ict