Objektif

  • Menyiapkan kertas peperiksaan satu (1) minggu sebelum peperiksaan akhir bermula.
  • Memproses keputusan peperiksaan dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester pengajian berakhir.
  • Menyiapkan Sijil/Diploma bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian satu (1) minggu sebelum majlis konvokesyen.

Piagam Pelanggan

  • Mengendalikan sebaran urusan yang berkaitan dengan peperiksaan dalam tempoh dua minggu selepas permohonan diterima
  • Memproses keputusan peperiksaan dalam tempoh dua minggu selepas semester pengajian berakhir
  • Mengeluarkan Sijil / Diploma kepada lulusan berdasarkan ketetapan Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil /Diploma
  • Menerima sebarang maklumbalas dari pelanggan dan memaklumkannya dalam tempoh 14 hari.

Carta Unit

exam