Follow

laman web en

      

A- A A+

uidm

Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia berfungsi sebagai unit sokongan yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan audio visual bagi keperluan warga PHT sama ada untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran atau sebarang aktiviti yang melibatkan PHT.

Unit ini juga berfungsi membantu para pensyarah mengintegrasikan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran serta membimbing pensyarah menggunakan teknologi multimedia dalam menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan di PHT

Senarai Peralatan Untuk Pinjaman
Audio
1)    Mini USB Speaker
2)    Headphone
3)    Mini Portable Speaker w Mic
4)    Portable Speaker w Mic
5)    Full Set PA system
6)    Wireless mic
7)    Wireless mic headset / clip mic

Visual
1)    Portable White Screen
2)    Projector
3)    TV
4)    Visualizer
5)    Digital Camera
6)    DSLR
7)    Handycam
8)    Video Camera HD