Follow

laman web en

      

A- A A+

BIL PERKARA INDIKATOR
1 URUSAN SUMBER MANUSIA
1.1 Urusan Pelantikan Di Proses dalam tempoh 3 bulan selepas melaporkan diri bertugas
1.2 Urusan Pengesahan Dalam jawatan Di proses dalam tempoh 1-3 tahun selepas pegawai memenuhi syarat pelantikan
1.3 Urusan Penanggungan Kerja Di proses dalam tempoh 21 hari selepas dokumen  diterima dengan lengkap
1.4 Urusan Kenaikan Pangkat Di Proses dalam tempoh 21 hari dari tarikh surat atau dalam tempoh yang diminta
1.5

Urusan Tatatertib
- Peraturan 36
- Peraturan 37

Di Proses dan dihantar ke JPP dalam tempoh 21 hari selepas laporan yang lengkap diterima dari penyelia
2 KEWANGAN
2.1 Tuntutan Perjalanan dan Kerja Lebih Masa Di proses dalam tempoh 14 hari selepas dokumen diterima dengan lengkap
2.2 Bil-bil / Invois Di proses untuk bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja atau selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja
3 PENTADBIRAN
3.1 Buku Log Kenderaan Di kemaskini untuk penutupan buku log  dalam tempoh 7 hari bekerja atau selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja
3.2 Kad Perakam Waktu
(Finger Teck )
Di print dan diedarkan kepada Penyelia dalam tempoh 5 hari bekerja dan diterima dari penyelia selepas disahkan maklumat  dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diedarkan