Follow

laman web en

      

A- A A+

Pengenalan

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan merupakan unit sokongan utama dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang terdiri daripada pegawai di PHT dan juga pelajar amnya.

Bahagian ini memberikan perkhidmatan yang merangkumi aspek pengurusan Sumber Manusia, pentadbiran dan kewangan.

Perjawatan

Unit ini di kuatkan dengan tenaga kerja yang terdiri daripada perjawatan seperti berikut:

Bil Nama Jawatan Bilangan Isi Kosong Penyandang
1 Pegawai Eksekutif Tinggi ( Penolong Pegawai Tadbir) N36 1 1 0 Noor Hamidi Bin Md. Nor
2 Pembantu Tadbir (P/O) N22 1 1 0 Hajar Binti Ismail
3 Pembantu Tadbir(P/O) N19 4 4 0 1) Norain Binti Zakaria
2) Siti Baizura Binti Mat Hussin
3) Maimunah Binti Taib
4) Ladiawatty binti Jumat
4 Pembantu  Akauntan W29 (KUP)
2 2 0 1) Azlida binti Azmi
2) Nur Farhanis Binti Rosli
 5 Pembantu Tadbir (Kewangan) W22 (KUP)
1 1 0 Noriah binti Yusoh
6 Pegawai Khidmat Pelanggan N19 2 2 0 1) Wan Mohd Faizul Bin Wan Saberi
2) Yuraniza Binti Mohd. Yussof
 7 Pembantu Operasi H11 3 2 0 1) Mohamad Suhaimi Bin Mohd. Zakir;
2) Mohamad Bin Sulaiman;
3) <Kosong>
 8 Pemandu Kenderaan H11 4 3 1

1)Syed Faris Bin Syed Omar
2)Rizal Atiq Bin Ab. Rahim
3)Muhammad Syukri Bin Ali

4) <Kosong>

  Jumlah 18 16 2  

 

Fungsi

Unit Pentadbiran Am

Unit ini memberikan perkhidmatan sokongan yang merangkumi aspek  berikut :

 1. Urusan fail-memail Jabatan;
 2. Urusan Surat- Menyurat jabatan;
 3. Urusan Perkhidmatan kaunter/Khidmat Pelanggan;
 4. Urusan Kenderaan Jabatan;
 5. Urusan Penyewaan;
 6. Urusan Kebersihan dan Keceriaan;
 7. Urusan Kad Perakam Waktu;
 8. Urusan Mesyuarat Jabatan;

Unit Sumber Manusia

Unit ini pula memberikan perkhidmatan kepada pegawai dI organisasi ini yang merangkumi aspek berikut:

 1. Urusan Perkhidmatan Pegawai;
  • Pelantikan dan Pelanjutan;
  • Pengesahan Dalam Jawatan;
  • Pengesahan Jawatan Berpencen;
  • Urusan Kenaikan Pangkat;
  • Urusan Persaraan;
  • Urusan Rekod Dalam Buku Perkhidmatan;
  • Urusan Perjawatan;
  •  Urusan TanggungKerja;
  • Urusan Mesyuarat Bersama jabatan (MBJ)
  • Lain-lain berkaitan Perkhidmatan
 2. Urusan HRMIS;
  • Personel/Maklumat peribadi pegawai;
  • Pengisytiharan Harta;
 3. Urusan Cuti;
  • Cuti Rehat;
  • Cuti Tanpa Rekod;
  • Cuti Sakit;
  • Cuti ½ Gaji & Cuti Tanpa Gaji;
  • Cuti Haji;
  • Cuti Lain-lain;
 4. Urusan Tatatertib;
  • Peraturan 36;
  • Peraturan 37;

 Unit Kewangan

 1. Urusan Emolumen;
  • Urusan Gaji;
  • Urusan Bayaran Elaun Lebih Masa;
 2. Urusan Akaun Jabatan;
  • Urusan permohonan peruntukan tambahan;
  • Urusan Mesyuarat JPKA;
 3. Urusan Hasil Jabatan;
  • Urusan eterimaan;
 4. Urusan Bayaran;
  • Bil-Bil PT(LPO),Invois tanpa PT,kontrak dll;
  • Bil-bil Pukal;
  • Tuntutan Perjalanan,Pertukaran, dll;
  • Tuntutan Petty Cash;
  • Tuntutan bayaran balik seperti Elaun, telefon, Elaun Jahitan,Elaun Basikal dan lain-lain;
  • Bayaran Lain-lain;
 5. Urusan Perolehan;
  • Pembelian Terus;
  • Sebutharga;
  • Tender;
 6. Urusan Pinjaman;
  • Komputer;
  • Rumah;
  • Kenderaan;
  • Peribadi/Bank/Insuran;
 7. Urusan Permohonan Saraubat