Follow

laman web en

      

A- A A+

VISI

Melahirkan  pengurusan Pentadbiran dan Kewangan PHT agar mematuhi pekeliling yang sedang berkuatkuasa dari masa kesemasa selari dengan kehendak pelanggan dan jabatan amnya.


MISI

Memastikan kakitangan yang ada terlatih dalam menghasilkan kerja yang berkualiti dalam aspek Sumber Manusia, Pentadbiran dan Kewangan dengan meminimumkan kesilapan dan memaksimumkan kuantiti yang disasarkan dengan sebaik mungkin.

 

OBJEKTIF

Memastikan Pengurusan Pentadbiran, Sumber Manusia dan Kewangan berjalan dengan Cekap, Integriti dan Sistematik selaras dengan kehendak Pekeliling, Surat Pekeliling , Surat Edaran dan Panduan lain yang sedang berkuatkuasa dari masa kesemasa dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan.