Follow

Laman Web

      

A- A A+

Pengenalan

Kursus Latihan Industri adalah komponen wajib di dalam Kurikulum Politeknik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Pelajar dikehendaki menjalani latihan industri samaada di sektor swasta atau kerajaan selama 20 minggu. Semasa menjalani latihan industri, pelajar didedahkan kepada situasi kerja sebenar.

Selepas melengkapkan kursus Latihan Industri,pelajar seharusnya mampu:

  • Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja
  • Berkomunikasi secara berkesan
  • Mengamalkan kerja berpasukan
  • Menunjukkan kefahaman tentang Professional dan tanggungjawab beretika
  • Menyediakan Laporan Akhir Latihan Industri

Carta Unit

 UPLI