Follow

Laman Web

      

A- A A+

Pengenalan

Unit Penyelidikan dan Inovasi berperanan membudayakan aktiviti penyelidikan dan inovasi di PHT

Fungsi / Peranan

  • Bertanggungjawab merancang, mengurus, memantau semua aktiviti R&D dikalangan warga Politeknik Hulu Terengganu.
  • Bertanggungjawab merancang, mengurus, melaksana dan memantau penglibatan warga Politeknik Hulu Terengganu di dalam aktiviti pembentangan kertas kajian peringkat jabatan dan kebangsaan.
  • Bertanggungjawab merancang, mengurus, dan memantau pembangunan produk inovasi  di Politeknik Hulu Terengganu yang boleh diketengahkan untuk mendapat perlindungan harta intelek, pengkomersialan dan menyertai pertandingan inovasi dan pameran di peringkat jabatan dan kebangsaan.

Carta Unit

carta upi